Pomoc zdalna Status naprawy
MENU
OFERTA

ABI, ADO, ASI

Zleceniodawcy, którzy współpracują z firmą Retesly posiadając umowę Opieki Informatycznej – Outsourcing IT mogą dokupić pakiet „Ochrony Danych Osobowych”.

Osoby mające dostęp do danych osobowych nie mają obowiązku wprowadzenia Systemu Ochrony Danych Osobowych wynikającego z przepisów prawa lecz kierują się dobrem własnej firmy. Warto jednak pamiętać, że tego typu wprowadzony System Ochrony Danych Osobowych podnosi prestiżu firmy. Tym samym minimalizują zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Skargi w zakresie Ochrony Danych Osobowych będą przekazane automatycznie do osoby, której celem jest rozpatrzenia zaistniałej sytuacji.

Pakiet Ochrona Danych Osobowych

Pakiet Ochrona Danych Osobowych – retesly.pl