fbpx
BIUROWY: 58 712 61 41 MOBILNY: 662 07 10 66

Ochrona Danych Osobowych – Rodo

  • Firma Retesly sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Władysława IV 5/21, jako administratora twoich danych osobowych posiada wewnętrzny regulamin Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • Każdy kto przetwarza dane osobowe obowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe do których posiada dostęp zarówno zamierzony jak i przypadkowy, sposoby zabezpieczania danych jak również wszelkie informacje, które powzięły w czasie przetwarzania danych. Obowiązek zachowania danych w tajemnicy jest bezterminowy,
  • Podczas przetwarzania danych zachowujemy szczególną ostrożność i podejmujemy wszelkie możliwe środki umożliwiające zabezpieczenie oraz ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem,
  • Dochowujemy należytej staranności podczas przesyłania dokumentów zawierających dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniach zamykanych na klucz oraz monitoringiem,
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat niezbędny do kontaktu w sprawach aktualizacji sprzętu, naprawy, przypomnienia bądź historii napraw,
  • Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów, podczas których może dochodzić do wymiany informacji danych osobowych lub informacji poufnych jeśli rozmowy te odbywają się w miejscach publicznych, otwartych pomieszczeniach biurowych lub takich, które nie gwarantują zachowania poufności rozmów.

 

Ochrona Danych Osobowych - Retesly

Ochrona Danych Osobowych – retesly.pl