Pomoc zdalna Status naprawy
MENU
OFERTA

Ochrona Twoich Danych

  • Firma Retesly posiada wewnętrzny regulamin Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
  • Każdy kto przetwarza dane osobowe obowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe do których posiada dostęp zarówno zamierzony jak i przypadkowy, sposoby zabezpieczania danych jak również wszelkie informacje, które powzięły w czasie przetwarzania danych. Obowiązek zachowania danych w tajemnicy jest bezterminowy.
  • Podczas przetwarzania danych zachowujemy szczególną ostrożność i podejmujemy wszelkie możliwe środki umożliwiające zabezpieczenie oraz ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem.
  • Dochowujemy należytej staranności podczas przesyłania dokumentów zawierających dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Wszelkie dokumenty zwierające dane osobowe przechowywane są, pomieszczeniach zamykanych na klucz oraz monitoringiem.
  • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów, podczas których może dochodzić do wymiany informacji danych osobowych lub informacji poufnych jeśli rozmowy te odbywają się w miejscach publicznych, otwartych pomieszczeniach biurowych lub takich, które nie gwarantują zachowania poufności rozmów.
Ochrona Danych Osobowych - Retesly

Ochrona Danych Osobowych – retesly.pl