BIUROWY: 58 712 61 41 MOBILNY: 662 07 10 66

Regulamin

Gwarancja

 • Na naprawę w serwisie udzielana jest gwarancja,
 • Na reballing na okres 1 miesiąca,
 • Na reballing wymianę całego nowego chipsetu okres 6 miesięcy,
 • Na części udzielana jest gwarancja producenta w terminie przez niego przewidzianym,
 • Na usługę naprawy sprzętu – 3 miesiące,
 • Na odwirusowanie oraz instalację oprogramowania na okres 1 miesiąca,
 • Na nowo zainstalowany system – 3 miesiące,
 • Na naprawę po zalaniu sprzętu udzielamy gwarancje 1 miesiąca,
 • Reszta usług według ustaleń z klientem,
 • Uszkodzenie plomby lub ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej.

Postanowienia Ogólne

 • Naprawa będzie poprzedzona diagnozą i poinformowaniem telefonicznym.
 • W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy zawartej w cenniku.
 • Naprawa do kwoty nie przekraczającej wartości 150zł brutto może być wykonana bez konsultacji z klientem.
 • W procesie naprawy serwis kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów naprawy wynikłych w trakcie naprawy i oznajmia o kosztach.
 • Ukończona naprawa będzie poprzedzona SMS bądź telefonem do klienta.
 • Po upływie jednego roku od daty naprawy sprzętu, sprzęt przechodzi na własność serwisu Retesly i może zostać zezłomowany bądź zutylizowany.
 • Odbiór sprzętu możliwy jest w siedzibie firmy przy ul. Władysława IV nr 5, piętro 1, pokój 21, w Gdańsku Nowym Porcie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru sprzętu pod numerem telefonu 662-07-10-66 lub 58 712-61-41 w godzinach 10-22 od poniedziałku do piątku.
 • Serwis nie odpowiada i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność oprogramowania i dane zawarte na nośnikach dostarczonych do serwisu.
 • Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu. Pobierana jest w tedy sama kwota za diagnozę.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA), gdzie regeneracja tych układów poza wymianą może nie przynieść pożądanych rezultatów. W takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu na nowy, o ile jest on osiągalny.
 • W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.
 • Po zaakceptowaniu ceny usługi niniejsze zlecenie naprawy sprzętu stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy.
 • Naprawa „zwykła” traktowana jest jako usługa w trybie standardowym, czyli czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 2 dni roboczych.
 • W przypadku naprawy w trybie ekspresowym czas przystąpienia do naprawy jest do 4 godzin. Usługa ta wykonywana jest tylko na żądanie klienta i traktowana jest za wynagrodzenie podwójnie określonego w cenniku.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego.

Ochrona Danych Osobowych

 • Firma Retesly posiada wewnętrzny regulamin Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.
 • Każdy kto przetwarza dane osobowe obowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe do których posiada dostęp zarówno zamierzony jak i przypadkowy, sposoby zabezpieczania danych jak również wszelkie informacje, które powzięły w czasie przetwarzania danych. Obowiązek zachowania danych w tajemnicy jest bezterminowy.
 • Podczas przetwarzania danych zachowujemy szczególną ostrożność i podejmujemy wszelkie możliwe środki umożliwiające zabezpieczenie oraz ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem.
 • Dochowujemy należytej staranności podczas przesyłania dokumentów zawierających dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Wszelkie dokumenty zwierające dane osobowe przechowywane są, pomieszczeniach zamykanych na klucz oraz monitoringiem.
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów, podczas których może dochodzić do wymiany informacji danych osobowych lub informacji poufnych jeśli rozmowy te odbywają się w miejscach publicznych, otwartych pomieszczeniach biurowych lub takich, które nie gwarantują zachowania poufności rozmów.

Czas Naprawy

 • Czas naprawy sprzętu wynosi do 14 dni roboczych (poniedziałek – piątek bez dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili dostarczenia do serwisu.
 • Naprawa sprzętu jest uzależniona od dostępności części i dlatego może ulec zmianie.
 • Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku przyczyn komplikujących naprawę sprzętu przez zatajenie informacji o np. zalaniu.

Koszty Naprawy

 • Ceny są ustalane przez serwis firmy Retesly.
 • Cennik usług serwisowych jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowych firmy.
 • Serwis dokonuje naprawy danego sprzętu bez dodatkowych ustaleń do kwoty 150zł lub do opłacalności naprawy sprzętu nie przekraczającej połowę wartości danego sprzętu.
 • W przypadku wykrycia dodatkowych usterek serwis kontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia dalszych robót.